WKOPI.PL Poniżej przedstawiamy kopię sfotografowanej strony internetowej http://finanse.wp.pl/kat,104130,title,Masz-szanse-uniknac-kary-za-nieplacenie-abonamentu,wid,14959495,wiadomosc.html przez WKOPI.PL. Kopia przedstawia stan strony na 2012-10-02 09:40:15 CEST z pominięciem treści ładowanych dynamicznie przy każdym wyświetleniu danej strony internetowej. Aktualnie strona może wyglądać zupełnie inaczej.

| START | Fotografia poniższej strony | Zrób zdjęcie strony internetowej | Szukaj | Zgłoś naruszenie zasad | Regulamin | Kontakt |
 Korzystając z serwisu wkopi.pl akceptujesz postanowienia regulaminu.
Masz szansę uniknąć kary za niepłacenie abonamentu - Finanse - WP.PL

Sonda

Którą galerię handlową uznajesz za najlepszą?Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Media

Wirtualna Polska Masz szansę uniknąć kary za niepłacenie abonamentu

Wirtualna Polska | aktualizacja 2012-10-01 (13:13)

  A A A
 
Masz szansę uniknąć kary za niepłacenie abonamentu


(fot. Jupiterimages)

Abonament radiowo-telewizyjny jest zmorą wielu obywateli. Jego niepłacenie to jednak jeszcze większy problem. Skarbówka może zabrać ci emeryturę, wynagrodzenie czy rentę. Wszystko za sprawą działań organów podatkowych i wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Są jednak sposoby, aby takiego płacenia uniknąć.

Poczta Polska ma obowiązek wysłania zawiadomień informujących o zadłużeniu w związku z niezapłaconym abonamentem. Chodzi o to, by dłużnik dobrowolnie takie zadłużenie uregulował. Jeśli jednak dalej będzie unikał zapłacenia należnej kwoty, wówczas - najwcześniej po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia takiego upomnienia - może zostać rozpoczęte postępowanie egzekucyjne. Poczta może dochodzić należności właśnie w trybie egzekucji administracyjnej dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2010 r.

- Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że egzekucja zarówno opłaty karnej za używanie niezarejestrowanego odbiornika, jak i należności z tytułu abonamentu jest dopuszczalna i możliwa z punktu widzenia obowiązującego prawa. Tym samym zostały usunięte wszelkie wątpliwości, które utrudniały dochodzenie zaległych opłat radiowo-telewizyjnych - mówi Wirtualnej Polsce Krystian Mularczyk, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Krystian Mularczyk z Wrocławia.

Magdalena Krawczyk, prawnik w krakowskim biurze kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór, podkreśla, że podstawą prawną do wszczęcia postępowania egzekucyjnego są przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ona dokładnie podaje wymogi specjalne dotyczące przedmiotów, które mogą być zajęte.

Obowiązki wynikające z ustawy o opłatach abonamentowych egzekwowane są jak inne należności, czy to podatki, czy mandaty karne, i jako takie podlegają egzekucji administracyjnej przez naczelników urzędów skarbowych.

Jak wynika z przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, naczelnik urzędu skarbowego może dochodzić spłaty należności. Może to uczynić na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Pocztę Polską. Dzięki temu trudniej jest podatnikowi zalegającemu z należnościami i jednocześnie uchylającemu się od ich uregulowania uniknąć postępowania egzekucyjnego. Wówczas organ podatkowy może w toku takiego postępowania zająć nam środki pieniężne, np. na rachunku bankowym, ale nie tylko. Zagrożone jest wówczas nasze wynagrodzenie za pracę, a także emerytura, renta, jak również papiery wartościowe czy inne ruchomości i nieruchomości.

Jak uniknąć płacenia abonamentu?

Płacenie abonamentu RTV jest wymagane przepisami prawa. Nie łudźmy się, w większości przypadków zostaniemy do zapłacenia takiej daniny po prostu zmuszeni. Istnieją jednak konkretne sytuacje i takie możliwe do zastosowania środki, dzięki którym możemy się bronić i abonamentu nie zapłacić.

- W przypadku niezgodności przeprowadzanej egzekucji z prawem istnieje możliwość jej zaskarżenia - tłumaczy radca prawny Krystian Mularczyk. Można na przykład wnieść zarzut.

Prawnik podkreśla, że wnosząc zarzuty możemy kwestionować egzekucję zarówno ze względów formalnych, jak i procesowych. Podstawę zarzutu może stanowić: wykonanie lub umorzenie w całości lub w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu wykonania obowiązku, błąd co do osoby zobowiązanego, niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym, brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny lub braki formalne tytułu wykonawczego.

- Katalog zarzutów określa artykuł 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - mówi WP.PL Magdalena Krawczyk. - Zarzuty powinny zostać złożone do tego organu, który prowadzi postępowanie i on również je rozpatrzy.

- Zarzut jest środkiem zaskarżenia, który służy zobowiązanemu w fazie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W następnych stadiach postępowania nie można już posłużyć się tym środkiem - zaznacza natomiast radca prawny Krystian Mularczyk, jednocześnie przypominając, że wniesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie wstrzymuje tego postępowania. - Organ egzekucyjny może jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie egzekucyjne lub niektóre czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu.

Ale to nie koniec. Istnieją jeszcze inne środki zaskarżenia postępowania egzekucyjnego.

- Pierwszym z nich jest wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji. Środek ten przysługuje osobie trzeciej i służy obronie przed pomyłkowym zajęciem prawa majątkowego osoby trzeciej - mówi Krystian Mularczyk. - Mamy także zażalenie, służące do zaskarżenia postanowień wydanych w toku postępowania egzekucyjnego.

Zaznacza jednak, że zażalenie przysługuje tylko wówczas, gdy przepisy ustawy egzekucyjnej lub przepisy k.p.a. (Kodeksu postępowania administracyjnego) tak stanowią. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, jednakże w uzasadnionych przypadkach organ egzekucyjny lub organ odwoławczy może wstrzymać postępowanie do czasu rozpatrzenia zażalenia.

Jeżeli postępowanie się przedłuża, do dyspozycji mamy skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Może ją wnieść: zobowiązany, wierzyciel niebędący jednocześnie organem egzekucyjnym, podmiot, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organ zainteresowany wykonaniem obowiązku. Środek ten służy jedynie w toku postępowania egzekucyjnego, do czasu jego zakończenia.

- W terminie 14 dni od dnia zakwestionowanej czynności egzekucyjnej zobowiązany - i wyłącznie on - może natomiast wnieść skargę na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora - tłumaczy radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Krystian Mularczyk z Wrocławia.

Przedawnienie zobowiązań i brak rejestracji odbiornika

Dla osób, które zalegały z płatnościami dłużej niż pięć ostatnich lat, szczęściem w nieszczęściu jest przedawnienie. Jak wynika z przepisów, zaległe zobowiązania z tytułu abonamentu RTV przedawniają się jak zobowiązania podatkowe, tzn. po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności. Zobowiązania za okres w ciągu ostatnich pięciu lat trzeba jednak spłacić.

- Po upływie pięciu lat, kiedy to przedawniają się zaległe zobowiązania z tytułu abonamentu RTV, decyzja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego byłaby niedopuszczalna - podkreśla prawnik w krakowskim biurze kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór.

Jeżeli ktoś zdecyduje się więc na zarejestrowanie swojego odbiornika, czy to radia, czy też telewizora, powinien więc co miesiąc regularnie płacić abonament radiowo-telewizyjny. Inaczej grozi im postępowanie egzekucyjne i ściągnięcie należności. Gdy odbiornika nie zarejestrowaliśmy, nie musimy się martwić postępowaniem egzekucyjnym jedynie do czasu, kiedy stwierdzi się używanie takowego urządzenia.

- W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika - zaznacza Krystian Mularczyk. - Jest to opłata karna i podlega takiej samej egzekucji, jak należność z tytułu abonamentu.

Jak się okazuje, przed czujnym okiem urzędu skarbowego trudno jest uciec. Najlepiej jest więc abonament RTV płacić bądź pozbyć się odbiornika i... nie oglądać telewizji.
Autor:
Michał Jankowski
Redaktor Serwisów Ekonomicznych WP.PL
więcej materiałów tego autora »
Tam płacą najwyższy abonament

Galeria

Tam płacą najwyższy abonament

TAGI: telewizja, abonament, rtv, państwo, płatność

oceń
11
152
Podziel się


  • Skomentuj
  • WP.PL
  • FB

Korzystanie z komentarzy FB oznacza akceptację regulaminu

REGULAMIN
Ocena: 0 [0]
~Czumku [5 minut temu]

Moi rodzice kilka lat temu wyrejestrowali telewizor i od tamtego czasu nie płacimy, proste i nietrudne :)

odpowiedz

Ocena: +5 [5]
~Olimpia [pół godziny temu]

UWAZNIE PRZECZYTAC!!!!!!!!!!!! Osoby wezwane do zapłaty abonamentu powinny przeczytać Kodeks Spółek prawa handlowego który stanowi, że abonament jako forma rozliczenia finansowego jest możliwy jeżeli obie strony umowy... cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Telewizja Polska SA jedynie na podstawie takiej umowy może wystąpić do drugiej strony o wypełnienie swojego umownego zobowiązania. Stworzona TVP SA; jest innym podmiotem gospodarczym niż peerelowska TVP i jako osoba prawna powinna takie umowy z odbiorcami swoich programów zawrzeć, gdyż jako Spółka prawa handlowego nie może postąpić inaczej. Żaden posiadacz telewizora w Polsce nigdy nie zawierał umowy ze spółką TVP SA. Ustawa o tzw. abonamencie dotyczyła TVP która była w PRL-u firmą państwową i która działała na zupełnie innych zasadach, w której obowiązywały ograniczenia płacowe. Ale rządzący się chcieli płacić swoim pupilom krociowe wynagrodzenia to powstała TVP SA jako spółka prawa handlowego mogła już tak działać, biznes to biznes i co komu do tego, żadne ustawy kominowe już nie obowiązywały. Zapomniano tylko, że ustawa o abonamencie też już ich nie dotyczy i tu popełniono błąd. Reasumując: Ci co płacą datki na TVP SA robią to z przyzwyczajenia oraz z braku wiedzy; nie orientują się, że nie muszą tego robić. Rada Nadzorcza TVP Spółka Akcyjna powinna być natychmiast odwołana i postawiona w stan oskarżenia pod zarzutem nienależytego sprawowania swoich funkcji, które są wysoko opłacane, a Zarząd Spółki również za bezczynność i świadome generowanie strat Spółki. Planowane na ten rok straty to ponad 60 mln zł. Pytanie co na to właściciel udziałów; pewnie też liczy na narodową zrzutkę, bo ciemny lud jest cyklicznie straszony w mediach komornikami, egzekucjami i firmami windykacyjnymi, a pranie mózgów powoduje, że ludzie coraz mniej kumają i ze strachu lub dla świętego spokoju w zębach kasę przyniosą. Wpisał: bankier 18.08.2012. ABONENCI TV - znaczy dobrowolni darczyńcy

odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi

Ocena: +54 [58]
~janek [godzinę temu]

"Od kiedy tvp zostala spolka akcyjną nie miala prawa pobierac abonamentu i do dnia dzisiejszego takiego prawa nie ma !!!!!! Osoby wezwane do zapłaty abonamentu powinny przeczytać Kodeks Spółek prawa handlowego, który stanowi, że abonament jako forma rozliczenia finansowego jest możliwy jeżeli obie strony umowy cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Telewizja Polska SA jedynie na podstawie takiej umowy może wystąpić do drugiej strony o wypełnienie swojego umownego zobowiązania. Stworzona TVP SA - jest innym podmiotem gospodarczym niż peerelowska TVP i jako osoba prawna powinna takie umowy z odbiorcami swoich programów zawrzeć, gdyż jako Spółka prawa handlowego nie może postąpić inaczej. Żaden posiadacz telewizora w Polsce nigdy nie zawierał umowy ze spółką TVP SA. Ustawa o tzw. abonamencie dotyczyła TVP, która była w PRL-u firmą państwową i która działała na zupełnie innych zasadach, w której obowiązywały ograniczenia płacowe. Ale rządzący się chcieli płacić swoim pupilom krociowe wynagrodzenia to powstała TVP SA jako spółka prawa handlowego mogła już tak działać, biznes - to biznes i co komu do tego, żadne ustawy kominowe już nie obowiązywały. Zapomniano tylko, że ustawa o abonamencie też już ich nie dotyczy i tu popełniono błąd. Reasumując Ci - co płacą datki na TVP SA robią to z przyzwyczajenia oraz z braku wiedzy nie orientują się, że nie muszą tego robić. Rada Nadzorcza TVP Spółka Akcyjna powinna być natychmiast odwołana i postawiona w stan oskarżenia pod zarzutem nienależytego sprawowania swoich funkcji, które są wysoko opłacane, a Zarząd Spółki również za bezczynność i świadome generowanie strat Spółki. Planowane na ten rok straty to ponad 60 mln zł. Pytanie co na to właściciel udziałów - pewnie też liczy na narodową zrzutkę, bo "ciemny" lud jest cyklicznie straszony w mediach komornikami, wpisaniem do rejestru dłużników, egzekucjami i firmami windykacyjnymi, a pranie mózgów powoduje, że ludzie coraz mniej kumają i ze strachu lub dla świętego spokoju w zębach kasę przyniosą ....he he he. - Ludzie dajcie sobie na luz. Myślicie, że Donek nie wiedział tego nawołując do niepłacenia abonamentu zwiń~niepłacący do ~bezrobotny: PILNE ! Tydzien temu wygralem sprawe przeciwko tvp! Odzyskalem zgodnie z prawem zwrot pieniedzy za zaplacony abonament za 11 lat z odsetkami ! Zawsze placilem abonament ale zgodnie z prawem kiedy tvp zostala spolka akcyjna nie miala prawa pobierac abonamentu i do dnia dzisiejszego takiego prawa nie ma !!!!!! Wiec zalazylem sprawe w sadzie o zwrot naleznosci i bez zadnych oporow tvp oddala kase ! Radze wszystkim tak postapic bo byc moze bylem pierwszy ! Trzeba bylo w jakis sposob zakonczyc to okradanie !!!"

odpowiedz

pokaż 13 ukrytych odpowiedzi

Ocena: 0 [0]
~adolf [9 minut temu]

NIE ogladam telewizji - nie place. Wiadomosci mam w necie a mecze w pubie lub na zywo. Filmy w kinie lub na kompie. Nie ma nic wartosciowego w TV obecnie, NIC

odpowiedz

Ocena: +86 [86]
~Kajtek [godzinę temu]

Skończcie już z tym płaceniem abonamentu . Premier powiedział , aby nie płacić , to nie płacimy . Wszak kogo mamy się słuchać , jak nie naszego pana premiera ?

odpowiedz

pokaż 4 ukryte odpowiedzi

Ocena: +3 [31]
~kos [godzinę temu]

JAK PRAWNICY MOGĄ PODPOWIADAĆ JAK OMIJAĆ PRAWO? JEŻELI PRAWO ZOBOWIĄZUJE DO PŁACENIA I WIĘKSZOŚĆ PŁACI TO DLACZEGO CI POZOSTALI MAJĄ BYĆ UPRZYWILEJOWANI! A TAK NA MARGINESIE, TO PRAWNICY WSKAZUJĄ,ŻEBY SIĘ DO NICH ZWRACAĆ BO CHCĄ PO PROSTU NA TYM ZAROBIĆ!!!

odpowiedz

pokaż 8 ukrytych odpowiedzi

Ocena: +124 [126]
~nie PO lak [2 godziny temu]

Telewizja publiczna to jak dom publiczny, same w nim k...y a usługi jak u Biedronia, na czele burdel mama liczy tylko kasiore i oddaje ją alfonsowi won Tuskowi.

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

Ocena: +4 [4]
~PRAWNIK [pół godziny temu]

JE.ZELI KTOŚ MA TV- KABLOWĄ PROSZĘ O WYŁĄCZENIE TYCH PROGRAMÓW ZA KTÓRE TRZEBA PŁACIĆ.

odpowiedz

pokaż 3 ukryte odpowiedzi

Ocena: 0 [0]
~naiwna [pół godziny temu]

A gdybym się nie myła, a tylko miała kran - to też bym buliła za wodę? Niech to ktoś blondynie wyjaśni.

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

Ocena: 0 [0]
~Ola [przed kwadransem]

pojdzcie w ślady pana ,,janka ,, (nick)

odpowiedz

Ocena: +36 [36]
~smok [godzinę temu]

Zgodnie z ustawą po kupnie mamy 14 dni na zarejestrowanie odbiornika RTV. Więc wyegzekwowanie kary za używanie niezarejestrowanego odbiornika jest praktycznie niemożliwe, ponieważ ten odkryty przez organ kontrolny zawsze został zakupiony na giełdzie w ostatnią sobotę ...

odpowiedz

pokaż 5 ukrytych odpowiedzi

Ocena: +2 [2]
~loki [przed kwadransem]

lepiej jakby plajtła ta tvp państwowa bo takiej lipy jak tam pokazują to raczej nie ma nigdzie ,za nie długo dadzą podatek od AGD jak się znowu kasa skończy.

odpowiedz

Ocena: +2 [2]
~ABC [pół godziny temu]

CZEMU PAŃSTWO ŻERUJE NA OBYWATELACH NIECH RAZ PAŃSTWO COŚ DA OBYWATELOM

odpowiedz

Ocena: +1 [1]
~ciekawski [pół godziny temu]

a jak telewizor mam pożyczony od kogoś kto opłaca abonament?? :)

odpowiedz

Ocena: +33 [73]
~Sahula [godzinę temu]

To nie jest telewizja publiczna,ale tuba propagandowa PO.Czyli telewizja rządowa.A ja nie płacę,bo wiadomości nie zmanipulowane oglądam w TV Trwam i tam opłacam zamiast na TVP.

odpowiedz

pokaż 6 ukrytych odpowiedzi

Ocena: 0 [2]
Czarny13 [pół godziny temu]

a na tego typa, który publicznie nawoływał do niepłacenia abonamentu proPOnuję składać masowo zawiadomienia o podżeganiu do p-stwa!!!

odpowiedz

Ocena: 0 [0]
~t [pół godziny temu]

Osoby wezwane do zapłaty abonamentu powinny przeczytać Kodeks Spółek prawa handlowego który stanowi, że abonament jako forma rozliczenia finansowego jest możliwy jeżeli obie strony umowy cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Telewizja Polska SA jedynie na podstawie takiej umowy może wystąpić do drugiej strony o wypełnienie swojego umownego zobowiązania. Stworzona TVP SA - jest innym podmiotem gospodarczym niż PRL-owskaTVP i jako osoba prawna powinna takie umowy z odbiorcami swoich programów zawrzeć, gdyż jako Spółka prawa handlowego nie może postąpić inaczej. Żaden posiadacz telewizora w Polsce nigdy nie zawierał umowy ze spółką TVP SA. Ustawa o tzw. abonamencie dotyczyła TVP która była w PRL-u firmą państwową i która działała na zupełnie innych zasadach, w której obowiązywały ograniczenia płacowe. Ale rządzący się chcieli płacić swoim pupilom krociowe wynagrodzenia to powstała TVP S.A jako spółka prawa handlowego mogła już tak działać, biznes - to biznes i co komu do tego, żadne ustawy kominowe już nie obowiązywały. Zapomniano tylko, że ustawa o abonamencie też już ich nie dotyczy i tu popełniono błąd. Reasumując Ci - co płacą datki na TVP SA robią to z PRZYZWYCZAJENIA oraz z BRAKU WIEDZY nie orientują się, że nie muszą tego robić. Rada Nadzorcza TVP Spółka Akcyjna powinna być natychmiast odwołana i postawiona w stan oskarżenia pod zarzutem nienależytego sprawowania swoich funkcji, które są wysoko opłacane, a Zarząd Spółki również za bezczynność i świadome generowanie strat Spółki. Planowane na ten rok straty to ponad 60 mln zł. Pytanie co na to właściciel udziałów - pewnie też liczy na narodową zrzutkę, bo "ciemny" lud jest cyklicznie straszony w mediach komornikami, egzekucjami i firmami windykacyjnymi, a pranie mózgów powoduje, że ludzie coraz mniej kumają i ze strachu lub dla świętego spokoju w zębach kasę przyniosą.

odpowiedz

Ocena: 0 [0]
~AD [pół godziny temu]

MAM DOBRY KIJ Z USA

odpowiedz

Ocena: +28 [30]
~a [godzinę temu]

mój premier kazał nie płacić!!!!

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

Ocena: +21 [41]
~kkk [godzinę temu]

Te kary to bzdury prawne. Ci co płacili i przestali, mają zapłacić tak jak podatek, za 5 lat wstecz. A ci, co nigdy nie płacili, mają zapłacić tylko za trzydzieści miesięcy. Gdzie równość wobec prawa? Jeżeli abonament to podatek, dlaczego skarbowy nie ściga tych, co nigdy nie płacili? To znaczy, że świadomie naraża państwo na straty, że nie wykonuje swoich ustawowych obowiązków? A co Rudy na ten temat, nic nie mówi, jak zwykle schował głowę w tyłku.

odpowiedz

pokaż 4 ukryte odpowiedzi